Concluziile mesei rotunde „Antreprenoriat social în statele europene si Romania”

7 Oct
IMG_20941-760x507

Concluziile mesei rotunde „Antreprenoriat social în statele europene si Romania”

Reteaua Actionam Responsabil! continua seria evenimentelor dedicate promovarii economiei sociale ca principal instrument de reinsertie in munca a persoanelor provenind din grupurile defavorizate. Astfel, Consiliul Judetean Ilfov, Centrul de Resurse pentru Cetatenie Activa si Fundatia Crestina Rhema au organizat in data de 02 iulie masa rotunda cu tema „Antreprenoriat social in statele europene si Romania”, în cadrul proiectului „Întreprinderi sociale responsabile”.
Proiectul „Intreprinderi sociale responsabile” are ca scop promovarea economiei sociale ca instrument flexibil pentru dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca si incurajarea marilor companii, a IMM-urilor, ONG-urilor si administratiei publice sa realizeze investitii in domeniul economiei sociale. Acesta este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

In deschiderea evenimentului, dl. Mihai Ungur, reprezentantul Fundatiei Rhema a prezentat proiectul, precum si rezultatele preconizate, dar si situatia economiei sociale in UE si Romania. La eveniment au participat si reprezentantii celor 2 structuri de economie sociala infiintate in regiunea Centru si care au mentionat provocarile si oportunitatile cu care s-au confruntat de la momentul infiintarii acestor organizatii si pana la derularea efectiva a activitatii.

Participantii la eveniment au interactionat pe baza unui chestionar care includea mai multe intrebari avand ca tema subiectul mesei rotunde, acest lucru facilitand o discutie interactiva. Acestia au subliniat faptul ca buna functionare a structurilor de economie sociala depinde in primul rand de interesul comunitatii locale si a stakeholderilor care doresc sa contribuie la dezvoltarea capitalului uman si a economiei locale. Prin intermediul fondurilor puse la dispozitie de diverese organizatii atat din mediul privat cat si de institutii ale statului sau de la nivel european, cetatenii grupati in diverse forme asociative pot accesa finantari si pot derula proiecte cu un puternic impact la nivelul comunitatii.

A fost analizata si evaluata situatia antreprenoriatului social in regiunea Centru si au fost identificate exemple de bune practici in ceea ce priveste infiintarea si derularea unor intreprinderi sociale. S-au adus in discutie provocariile pe care foarte multe ONG-uri le intampina in atragerea de fonduri – elaborarea corecta a unui plan de afaceri, lipsa unor surse de finantare aliniate capaciatatii financiare specifice fiecarei organizatii, gradul redus de retentie al voluntarilor.

O alta tema de interes general a fost selectia si pastrarea in cadrul proiectelor a persoanelor provenind din grupurile vulnerabile, supracalificarea si promovarea avantajelor pe termen lung.

Noua lege a economiei sociale votata acum cateva zile de Parlament a fost luata in discutie, in special amendamentele votate, privind nevoia de a defini clar cel de-al treilea sector al economiei. Din pacate, multe din amendamentele propuse de Coalitia pentru economia sociala nu au fost ascultate si analizate cu seriozitate de ministere.

Dintre rezultatele concrete ale proiectului putem aminti: dezvoltarea competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru un numar de 400 de persoane vulnerabile (din regiunile Bucuresti – Ilfov si Centru); 100 dintre acestea vor participa la un program de formare in domeniul antreprenoriatului social; dezvoltarea unui numar de 11 structuri de economie sociala in cele doua regiuni si crearea unui numar total de 72 de locuri de munca (atat in mediul urban, cat si in cel rural), 48 dintre acestea urmand a fi ocupate de persoane apartinand grupurilor vulnerabile.

7 Oct
No image

REZULTATELE PROIECTULUI

 • 400 de beneficiari ai programului de
  orientare/consiliere în domeniul economiei sociale
 • 100 de beneficiari ai cursurilor de instruire în domeniul economiei sociale
 • 11 structuri de economie social înfiinţate
  3 fabrici de mobilă
 • 3 service-uri auto
 • 2 patiserii
 • 1 curăţătorie ecologică
 • 1 sală fitness
7 Oct
No image

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

 • Realizarea unei campanii de promovare a economiei sociale care se va concretiza printr-un ghid de bune practici ce va identifica modele de afaceri sociale de succes care pot fi adaptate la piaţa românească.
 • Organizarea a 8 mese rotunde cu stakeholderi din corporaţii, IMM-uri şi ONG-uri cu scopul promovării economiei sociale şi încurajării înfiinţării de SES-uri ca instrument de incluziune socială a grupurilor vulnerabile.
 • Realizarea a două caravane una în Bucureşti-Ilfov şi una în regiunea Centru, în special în comunităţile izolate.
 • Desfăşurarea unui program de dezvoltare a capacităţilor antreprenoriale şi de consolidare a capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor în domeniul antreprenorialului social şi a stimei de sine pentru persoanele vulnerabile.
 • Înfiinţarea a 11 structuri de economie socială.
 • Crearea a 72 de locuri de muncă permanente pentru persoanele dezavantajate pe piaţa muncii.
7 Oct
bat-300x200

DE CE UN ASTFEL DE PROIECT?

„ Antreprenorii sociali au existat de-a lungul istoriei. Sf. Francisc de Assisi, fondatorul Ordinului Franciscan, s-ar califica ca antreprenor social prin prisma mai multor organizaţii construite, care au creat schimbări la nivel societal. (…) Ceea ce este diferit astăzi, este faptul că economia socială şi antreprenoriatul social devin o vocaţie de masă, nu numai în Statele Unite, Canada sau Europa, dar tot mai mult în Africa, Asia şi America Latină. De fapt, interesul manifestat faţă de economia socială înregistrează o dezvoltare remarcabilă, care a avut loc în întreaga lume, în ultimele trei decenii: apariţia de milioane de noi organizaţii cetăţeneşti.”

David Bornestein, How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas

Obiectivul general al proiectului “Întreprinderi sociale responsabile” urmăreşte dezvoltarea a 11 structuri de economie socială în regiunile Bucureşti-Ilfov şi Centru asigurând, totodată, crearea de noi locuri de muncă pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii, şi nu în ultimul rând, asigurarea de formare profesională atât de necesară viitorilor angajaţi.

Proiectul contribuie la creșterea gradului de acceptare a persoanelor vulnerabile la angajare și scăderea discriminării prin prezentarea de bune practici și dovedirea angajatorilor că persoanele vulnerabile pot fi perfect încadrate în structuri economice sociale cu obiecte de activitate clasice.

Proiectul “Întreprinderi sociale responsabile” este implementat de Consiliul Judeţean Ilfov în parteneriat cu Fundaţia Creştină Rhema şi Centrul de Resurse pentru Cetăţenie Activă (CRCA) şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul se derulează în regiunile Bucureşti-Ilfov şi Centru şi are ca scop promovarea economiei sociale ca instrument flexibil pentru dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă şi motivarea diferitelor tipuri de organizaţii să realizeze investiţii în domeniul economiei sociale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Dezvoltarea structurilor de economie socială prin crearea unui număr de 11 structuri de economie socială în regiunile Bucureşti-Ilfov şi Centru.
 2. Consolidarea capacităţilor, competenţelor şi cunoştinţelor persoanelor vulnerabile prin crearea unui număr de 72 de noi locuri de muncă şi instruirea acestora în meseriile specifice domeniului în care vor activa. Din totalul locurilor de muncă create, 48 vor fi ocupate de persoane provenind din grupurile vulnerabile.
 3. Promovarea economiei sociale ca instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economiei şi crearea de locuri de muncă, prin derularea unei campanii de promovare cu scopul conştientizării şi implicării corporaţiilor, IMM-urilor, ONG-urilor şi administraţiei publice în realizarea de investiţii în domeniul economiei sociale şi generarea de IDEI DE AFACERI fezabile.
 4. Totodată vor fi organizate două caravane, câte una în fiecare regiune, în special în comunităţile izolate, astfel că 400 de persoane din grupurile vulnerabile şi specialişti vor afla despre economia socială ca oportunitate de integrare pe piaţa muncii şi cum pot înfiinţa structuri de economie socială.

Doc1

 

 

Servicii oferite

 • Preluare/ predare mașină
 • Consultanță service
 • Analiză si diagnoză
 • Reparaţii electrice
 • Service roți
 • Mecanica Auto
 • Piese de schimb

Date de contact

Sântana de Mureș
str, Pîrîului nr. 570

Tel.:0722-216-015
Fax.:0265 210 198
Email: office@mecanicautomures.ro

Program de lucru

 • Luni: 07:00 - 19:00
 • Marți: 07:00 - 19:00
 • Miercuri: 07:00 - 19:00
 • Joi: 07:00 - 19:00
 • Vineri: 07:00 - 19:00
 • Sâmbătă: 07:00 - 19:00
 • Duminica: închis